back

Referat fra generalforsamling 10. oktober 2019

Skrevet den 31. oktober 2019

Referat generalforsamling Linå og Omegns Husholdningsforening.

Torsdag d. 10. oktober 2019.

Velkomst ved formand Karen Strunge.

  1. Valg af ordstyrer

Vera Bering enstemmigt valgt. Vera konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  1. Beretning ved formand Karen Strunge.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

  1. Regnskabet ved kasserer Jette Sørensen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Susanne Husted og Jette Sørensen ønsker at træde ud af bestyrelsen og modtager derfor ikke genvalg.

Derudover ønsker Hanne Caspersen at udtræde før tiden, hvorfor der skal vælges 3 nye medlemmer.

Sally Nørgaard, Elsebeth Klitholm og Åse Ringholm blev alle valgt uden modkandidater.

 Valg af suppleant.

Genvalg af Hanne Andersen.

 Valg af revisor.

Lis Kristensen blev genvalgt.

  1. Forslag

Ingen forslag fremsendt. 

Vera Bering

dirigent

 

 

 

Underskrift bestyrelsen