back

Medlemsnyt

Skrevet den 18. september 2019

På den ekstraordinære generalforsamling den 28. august 2019 var der 3, der gerne ville indtræde i bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Så derfor har bestyrelsen nu taget initiativ til at få startet gymnastik og yoga op igen. Eva Jensen fortsætter som leder af gymnastikken, men yogalederen Tina Melby Kristensen meldte fra, da hun havde fået andre arbejdsopgaver, der kræver at hun har mange rejsedage væk fra Silkeborg. I stedet har vi lavet aftale med Mette Mercedes Schøler fra Ry, der har undervist i yoga gennem flere år. Yogalederskiftet medførte, at yogaen har måttet flyttes til onsdag.

Gymnastikken er startet mandag den 16. september kl. 18.30 til 19.30. Der er plads til mange i Linå Hallen, så mød bare op næste mandag.

Prisen for hele sæsonen er 600 kr. (inkl. medlemskontingent 100 kr.) Kan overføres til konto 2380 0166 349 354. Husk at anføre navn, adresse, tlf. og mailadresse.

Yogaen starter onsdag 25. september  kl. 17.00 – 18.15. Tilmelding til Karen Strunge på tlf. 2670 1273.  Prisen for hele sæsonen er 900 kr. (inkl. medlemskontingent 100 kr.) Kan overføres som anført ovenfor.

Bestyrelsen er sammen med de “nye bestyrelsesmedlemmer” godt i gang med at sammensætte programmet for næste sæson. 

Men næste begivenhed er jo den ordinære generalforsamling onsdag 10. oktober 2019 kl.19 i Linå Forsamlingshus.

Venlig hilsen

Bestyrelsen