back

Nyhedsbrev juni 2019

Skrevet den 18. juni 2019

NYHEDSBREV   18.juni 2019

Kære medlemmer

Bestyrelsen har i dag været samlet for at finde ud af, hvad der skal ske i det kommende år.

Vi støder imidlertid på et stort problem. Susanne Husted og Jette Sørensen er begge på valg og ønsker ikke genvalg. Der skal derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, der kan stå for hhv regnskab og it. Det ville være rigtig fint, hvis nogle yngre kræfter havde lyst til at gå ind i bestyrelsen. Der mangler nogen med nye ideer til arrangementer, der kunne tiltrække den yngre generation. Men det er ingen betingelse.

Desuden kan vi konkludere, at der har været meget begrænset interesse for flere af de arrangementer, vi har haft i årets løb. Vi har mange gange næsten skullet falde på knæ for at få nok til at tilmelde sig. Forårsudflugten måtte vi desværre aflyse, fordi der ikke var nok tilmeldte. Det er noget, der tærer på energien for en bestyrelse.

Vi er derfor nået til den konklusion, at der pt. Ikke er nogen ide i at bruge energi på at lave et fuldt program for den kommende sæson, men i stedet at afvente generalforsamlingen.

Vi vil starte op med gymnastik mandag den 16. september kl. 18.30-19.30 i Linå Hallen og yoga tirsdag 17. september kl. 17.00-18.15 i Gl. Laven Skole, ligesom vi vil gennemføre arrangementet Aftentur til Herta den 4. september som anført i programmet. Tilmeld jer gerne nu.

Hvis de 2 bestyrelsesposter bliver besat, kan den nye bestyrelse gå i gang med at planlægge arrangementer.

Er der ikke nogen, der er villige til at gå ind i bestyrelsen, kan alternativet være, at foreningen må lukke.

Vi beklager meget, hvis det skulle blive nødvendigt at lukke den gamle Linå og Omegns Husholdningsforening – en forening, der er startet op ca. 1930.

Derfor håber vi, at det vil kunne lykkes at få etableret en ny bestyrelse, som kan gå ind i opgaven med at få tilrettelagt et nyt og spændende program for 2019/2020.

Kontakt endelig bestyrelsen, hvis I selv har interesse for at gå ind i bestyrelsesarbejdet eller måske kender nogen, der har.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen