back

Afholdt generalforsamling 2018

Skrevet den 30. september 2018

Torsdag 27. september blev der afholdt ordinær generalforsamling i Linå Forsamlingshus. Der var 35 deltagere.

Karen aflagde beretning om, hvad  der er sket i løbet af året. Jette aflagde regnskab, der viser et underskud på knap 2.000 kr. Et underskud der skyldes, at foreningen har ydet et større bidrag til mange af årets aktiviteter.

Karen og Tove var på valg, og de blev begge genvalgt.

Revisor Lis Kristensen blev også genvalgt.

Efter generalforsamlingen blev der serveret snitter, og derefter fortalte familieretsadvokat Karen Marie Jespersen om arveregler og testamenter, en genopfriskning af det foredrag hun holdt for et par år siden. Der ud over gav hun os en grundig gennemgang af, hvad en fremtidsfuldmagt går ud på. Alle fik nok noget at tænke over.  Tak til Karen Marie.

Og så  var der ellers kaffe med Toves lækre æblekage og hyggesnak. 

Tak til jer, der mødte frem.